• Både min man och jag tar ProDen PlaqueOff® Teeth and Gums regelbundet. Vår livskvalitet har förbättrats och våra tandläkarräkningar har halverats.

    Louise Duke - USA
  • Jag brukade besväras av tandköttsfickor, sedan jag började med ProDen PlaqueOff® Teeth and Gums har de försvunnit.

    Elizabeth Atkinson - Australien
  • ProDen PlaqueOff® Teeth and Gums fungerar mycket bra, jag använder produkten på min tandläkarpraktik och rekommenderar den till mina patienter.

    Toby Whittaker, Tandläkare - Storbritannien